Jūs atrodaties šeit

Priekšas uzkare Priekšas uzkares 35xx

3510

JAKE 3510 ir pilnīga priekšas uzkare, kas tiek piegādāta bez hidrauliskajām caurulēm gadījumā, ja jūs vēlaties caurules pievienot paši, piemēram, ja jums ir hidraulisko vārstu bloks, ko jūs varat izmantot, lai kontrolētu uzkari. Visas citas nepieciešamās daļas ir iekļautas.


3511

JAKE 3511 priekšas uzkarei ir 2-kustību celšanas funkcija, kas ir kontrolējama ar vienu hidraulisko traktora vārstu, tātad šeit ir trīs hidrauliskās caurules, kas nāk no oriģināli diviem hidrauliskajiem savienojumiem traktora aizmugurē uz priekšas uzkari. Visas nepieciešamās daļas, caurules, skrūves un savienojumi tiks piegādāti kopā ar JAKE.


3512

JAKE 3512 priekšas uzkarei ir 2-kustību celšanas funkcija un viens pāris hidrauliskie savienojumi, kā arī 2-kustību funkcija priekš papildus hidrauliskā izvada priekšpusē. JAKE 3512 ir vadāma ar vienu traktora hidraulisko vārstu un JAKE 3512 elektrisko 6/2-vārstu. Tam ir divas hidrauliskās caurules, kas nāk no diviem hidrauliskajiem savienojumiem traktora aizmugurē uz priekšas uzkares. Ir arī elektriskais slēdzis, kas atrodas uz traktora vārsta vadības sviras. Vadības sviras kustināšana kontrolē uzkares pacelšanu un, ja tajā pašā pašā laikā nospiež elektorisko slēdzi, tad kontrolē papildus hidraulisko izvadu. Traktora oriģinālo ātro savienojumu vietā var izmantot arī traktora pirkešas iekrāvēja vārstus, ja tādi ir. Tad 6/2-vārsts nav nepieciešams un piegādē būs mazliet savādākas caurules. Visas nepieciešamās daļas, skrūves, caurules un savienojumu tiks piegādāti ar JAKE.


3513

JAKE 3513 priekšas uzkarei ir 2-kustību celšanas funkcija un divi pāri hidraulisko savienojumi, arī 2-kustību funkcija priekšas papildus hidrauliskajam izvadam. JAKE 3513 ir vadāma ar diviem traktora hidrauliskajiem vārstiem un vienu JAKE 3513 elektrisko 6/2-vārstu. Tam ir arī divas hidrauliskās caurules, kas nāk no traktora oriģinālajiem hidrauliskajiem savienojumiem aizmugurē uz priekšas uzkares. Ir arī elektriskais slēdzis, kas ir uzstādīts uz traktora vārsat vadības sviras. Kustinot šo vadības sviru tiek kontrolēta savienojuma celšanas funkcija un kad tiek nospiests elektriskais slēdzis, tad kontrolē priekšā papildus hidraulisko izvadu. Otrs papildus hidrauliskais izvads ir kontrolējams ar otru traktora vadības sviru. Traktora ātro savienojumu vietā var izmantot arī traktora priekšas iekrāvēja vārstu, ja tāds ir. Visas nepieciešamās daļas, stiprinājumi, caurules un savienojumi tiks piegādāti ar JAKE.


3514

JAKE 3514 priekšas uzkarei ir 2-kustību celšanas funkcija un divi pāri hidrauliskie savienojumi, kā arī 42-kustību priekš papildus hidrauliskā izvada izmantošanas priekšpusē. JAKE 3514 ir vadāma ar vienu traktora hidraulisko vārstu un diviem elektriskajiem JAKE 3514 6/2 vārstiem. Ir divas hidrauliskās caurules, kas nāk no oriģinālajiem savienojumiem traktora aizmugurē uz priekšas uzkares. Ir arī viens elektriskais slēdzis, kas atrodas uz traktora vārsta vadības sviras. Kustinot šo vadības sviru tiek kontrolēta traktora uzkares celšanas funkcija un, kad tiek nospiests elektriskais slēdzis tajā pašā laikā tiek kontrolēts papildus hidrauliskais izvads priekšā. Elektriskais slēdzis, kas atrodas kabīnē uz paneļa nosaka kurš no papildus hidrauliskajiem izvadu savienojumiem ir aktīvs. Visas nepieciešamās daļas, stiprinājumi, caurules un savienojumi tiks piegādāti ar JAKE.

Copyright © SIA HETA 2014
Izstrādāja